upbh.ba | webmail | facebook   bos | eng
 
 
     
 
 

 

PISMENO PREVOĐENJE
Prijevodi stručnih tekstova sa stranog jezika i na strani jezik

 

Rokovi se određuju nakon uvida u vrstu i količinu teksta. Obračun se vrši po principu prevodilačkih kartica*. Uobičajen broj strana koji se može prevesti u jednom danu je šest, dok se prijevod većeg broja strana na dan smatra hitnim i zaračunava 50% više. Prijevodi za koje se traži da budu završeni istog dana tretiraju se kao vrlo hitni i zaračunavaju 100% više

 

Prevođenje stručnih tekstova

 

Cijena u KM

 

1.Prijevod sa stranog jezika na bosanski - hrvatski - srpski – jedna prevodilačka kartica*

 

 

20,00

2. Prijevod s bosanskog-hrvatskog-srpskog jezika na strani jezik – jedna prevodilačka kartica

 

25,00

 

 

 *prevodilačka kartica : 1.500 slovnih znakova s razmacima, koja se obračunava prema konačnom prijevodu. Pojedini prijevodi koji iznose manje od 1500 slovnih znakova obračunavaju kao jedna kartica (najmanja jedinica obračuna prijevoda).

 

NAPOMENA: Naprijed navedene cijene su cijene čiju primjenu Udruženje prevodilaca u BiH preporučuje svojim članovima.

 

     
     
 
 

Almira Drino

Predsjednica UP u BIH

 
 

 

 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

   
 
 

Centre Andre Malraux, Sarajevo

  Filozofski fakultet u Sarajevu
 

Bošnjački institut

Fondacija Adila Zulfikarpašića

  BiH, Sarajevo, British Embassy